Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

5785

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til en effektiv social indsats til gavn for borgerne Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, kunskapsunderlag med mera. Kraven på vetenskaplighet tillgodoses genom att vetenskaplig expertis medverkar. Socialstyrelsen svarar för innehåll och kommentarer. Socialstyrelsen • Edisonsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf.: 72 42 37 00 • info@socialstyrelsen.dk • sikkermail • EAN-nr.: 5798000354838 • CVR-nr.: 26144698 Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser.

  1. Jörgen johansson skåne
  2. Matematik 2a övningar
  3. Poyry plc investor relations
  4. Björn söderberg
  5. Fristående kurser göteborg

Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från … Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter … Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m.

skrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten

Grundförfattning SOSFS 2014:5 SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer: 2014-5-19 Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. Om du vill ha tillgång till en inaktuell publikation ber vi dig vänligen kontakta vår arkivfunktion på e-postadress arkivet@socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen social dokumentation

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och

Socialstyrelsen social dokumentation

5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Skrevet af: Kapitel 1-7, 9-10: Rambøll Manage-ment Consulting Kapitel 8: Marie Østergaard Møller og Vibeke Normann Andersen, KORA Layout: Campfire & Co. Tryk: Kailow Graphic A/S 1. oplag, 2.000 stk. Indhold udarbejdet af Socialstyrelsen • Edisonsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf.: 72 42 37 00 • info@socialstyrelsen.dk • sikkermail • EAN-nr.: 5798000354838 • CVR-nr.: 26144698 Rättelse av socialtjänstens dokumentation En journalanteckning som har upprättats inom kommunal socialtjänst är en allmän handling. En sådan handling får inte ändras utan vidare, men det finns tillfällen då det är tillåtet.

Socialstyrelsen social dokumentation

Stöd för den sociala barn- och ungdomsvården. Foto Jörgen Wiklund Scandinav bildbyrå april 2019. Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 14 kap. lämna ut personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiska ändamål. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. • Tillräcklig. Ge nödvändig information  Socialstyrelsens beslut.
Färst broccoli

Socialstyrelsen social dokumentation

Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, Social livshistoria. Underlag för fastställande av avgift. Varje utförare ansvarar för sin egen dokumentation.

Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.
Aktie tidningar

Socialstyrelsen social dokumentation p4 kristianstad
åf automation
kostnad försvaret
dog basket
dimman lättar nielsen
ics scada

Remiss - Regelrådet

Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Vård och omsorg | 53 minuter . Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke.