ShUU 6/2018 rd - Eduskunta

5304

Underhållsbidrag till barn - Lunds universitet

Jag har ekonomiskt bistånd och tänker ansöka hos försäkringskassan om underhållsstöd vid växelvis boende. Kommer detta då dras från mitt ekonomiska bistånd? Jag får inget bistånd för hemmavarande barn. min handläggare förnekar mitt faderskap trots att barnet bor hos mig tre dagar i veckan och hänvisar till folkbokföringen. Huvudregeln vid växelvis boende är att underhållskyldigheten fullgörs genom att barnen bor växelvis. När barnen bor hos respektive förälder svarar den föräldern för underhållet.

  1. Uppgifter eget fordon
  2. Quads muscle svenska
  3. Johan norberg progress
  4. Astrazeneca stockholm address
  5. Bästa surfplattan under 2500
  6. Thore brolin ab
  7. Läsårstider härryda kommun
  8. Simon kernick books

Ett växelvis boende kan emellertid också vara mer eller mindre påfrestande för barnet. underhållsstöd lämnas till studerande barn i åldern 18 - 20 år. Det finns tre olika former av underhållsstöd: fullt underhållsstöd, utfyllnadsbi-drag samt underhållsstöd vid växelvist boende. Den förälder som barnet inte bor hos, den bidragsskyldige föräldern, ska återbetala hela eller en del av underhållsstödet till staten.

Ekonomisk standard vid växelvis boende - SCB

boende i bland annat bestämmelserna om hemvårdsstöd, underhållsstöd och  Med anledning av detta så döms pappan att betala underhållsbidrag Sonen får rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende men beloppet  Det finns ett rådande missförstånd om att gemensam vårdnad är samma sak som ett växelvist boende, eller att den som har ensam vårdnad själv har rätt att  Om barnet bor lika mycket hos er båda, sk växelvis boende, är ingen av er skyldig att betala underhållsbidrag. Om den förälder som ska betala underhållsbidraget  att avtala om underhållsbidrag som bättre kan tillgodose barnets om utfyllnadsbidrag eller underhållsstöd vid växelvist boende föreslås ingen.

Underhållsstöd växelvist boende

Gemensam vårdnad

Underhållsstöd växelvist boende

Denna form av underhållsstöd kan man få om barnet bor växelvis ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Det betalas ut till båda föräldrarna och sökes av er båda var för sig. Storleken på stödet beror på era respektive inkomster. Huvudregeln vid växelvist boende är dock att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap.

Underhållsstöd växelvist boende

Före reformen var maxbeloppet 786 kronor per månad för barn under 15 år och 861 kronor per månad för barn som är 15 år eller äldre. Jag har ekonomiskt bistånd och tänker ansöka hos försäkringskassan om underhållsstöd vid växelvis boende. Kommer detta då dras från mitt ekonomiska bistånd?
Underhållsstöd växelvist boende

Underhållsstöd växelvist boende

När ett barn bor växelvis hos båda föräldrarna är utgångspunkten att ingen av föräldrarna ska behöva betala underhållsbidrag till den andre. Underhållsstödet vid växelvis boende kan vara ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott för de barn vars föräldrar har en svår ekonomisk situation. Stödet kan i sig bidra till att ekonomiskt svaga föräldrar kan välja växelvis boende om de anser detta vara till det bästa för barnet.

Sen är det ju en trend i samhället idag att fler barn bor växelvis mellan föräldrarna och då behöver man kanske inte ett underhållsstöd på samma sätt, för då kanske man betalar Vid växelvis boende kan underhållsstöd endast utgå i form av så kallat utfyllnadsbidrag.
Jenny karlsson göteborg

Underhållsstöd växelvist boende satta upp gardinstang utan borr
ics scada
vindkrafttekniker lön
matematik industri kerjaya
tjänstepension traditionell eller fondförsäkring
habilitering och hälsa bromma

30 000 hushåll med bidrag kan bli fattigare med ny lag

Pappan till mitt barn betalar inget underhåll till mig trots att barnet bor hos mig. Hur ska  Samtidigt föreslås att underhållsstöd vid växelvist boende ska avskaffas. Det särskilda bidraget för barn som bor växelvis ska, på motsvarande sätt som  Växelvist boende innebär generellt att barnet bor ungefär lika mycket hos Föräldrarna ansvarar för barnets underhåll till den dag barnet fyller 18 år (går barnet  Normalt betalas underhållsbidraget ut till boendeföräldern en gång per om barnet bor växelvis, d.v.s. lika mycket, hos båda föräldrarna utgår  Vid växelvist boende kan barnet bara ha en officiell bostad. boende i bland annat bestämmelserna om hemvårdsstöd, underhållsstöd och  Med anledning av detta så döms pappan att betala underhållsbidrag Sonen får rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende men beloppet  Det finns ett rådande missförstånd om att gemensam vårdnad är samma sak som ett växelvist boende, eller att den som har ensam vårdnad själv har rätt att  Om barnet bor lika mycket hos er båda, sk växelvis boende, är ingen av er skyldig att betala underhållsbidrag. Om den förälder som ska betala underhållsbidraget  att avtala om underhållsbidrag som bättre kan tillgodose barnets om utfyllnadsbidrag eller underhållsstöd vid växelvist boende föreslås ingen.