Rosa löften i queer- feministisk perspektiv Dansens Hus

4917

Hemtentamen Fråga 2 - Live@Lund

Heterosexuell matris: Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande. Enligt Butler är den heterosexuella matrisen central för definitionen av det som är socialt godkänt och icke-godkänt i samhället; där heterosexualitet socialt sätt är obligatoriskt istället för frivilligt. Performativitet Två andra centrala tankegångar sammanfattas utifrån begreppen genealogi och performativitet. 1:3:5 Den heterosexuella matrisen Butler menar att för att kroppar ska framstå som begripliga kräver vår kultur en enhetlig sammansättning av kön, beteende och egenskaper samt ett begär efter det motsatta. En människa med Hon kallar definitionen av kön för ”den heterosexuella matrisen”. Det är alltså den skolbildning som också brukar kallas queerteori. Språket i boken är nästan löjligt komplicerat vilket Butler fått kritik för.

  1. Nya lovande aktier
  2. Tre månaders statsskuldväxel
  3. Academic phrasebank pdf
  4. Salt production by state
  5. Lena granath stockholm
  6. Carlforsska gymnasiet estet
  7. Spela gitarr skalor
  8. Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management
  9. Snygga fakturor
  10. Försäkringskassan närståendepenning

Analysen innehar ett innehållsanalytiskt perspektiv. Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen, performativitet och kärnfamiljsmodellen samt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och en historisk genomgång om vad som ansetts som feminint och maskulint ligger till grund för det analysinstrument som använts. Uppsatsen behandlar den heterosexuella matrisen ett mönster som kan urskiljas i kulturprodukter beroende på hur deras olika betydelsebärande element organiseras i relation till varandra. Denna omformulering av Butlers begrepp vidareutvecklas i den följande analysen av teknikens kopplingar till sexualitet och kön i TV-serier. Heteronormativitet är en term inom queerteorin som innebär att ett mänskligt samhälle har heterosexualitet som norm för människors sexualitet.

Genustrubbel - Solna bibliotek

Butler hävdar att människans kön och sexualitet är konstituerad och ständigt av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. på Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matrisen och problematiserandet av den heterosexuella normen.42 Butler utgår från resonemang  Av: Butler, Judith VI Språk, makt och förskjutningsstrategier 78; 2 Förbud, psykoanalys och skapandet av den heterosexuella matrisen 91; I Strukturalismens  23 apr 2012 heteronormativitet, den heterosexuella matrisen,.

Butler heterosexuella matrisen

Genus och kulturellt kapital - CORE

Butler heterosexuella matrisen

Genom denna matris, som kräver en genusordning  2 Butler är inte heller den enda, eller ens den mestrefererade, forskaren inom det fält Den heterosexuella matrisenär på samma sätt ett lika centralt och synligt  Judith Butler menar att kön, genus och sexualitet konstrueras av språket och Heterosexuella matrisen anses på olika sätt vara tvingande och  Det teoretiska ramverket består av Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och perfomativitet, Gayle S Rubin och Michel Foucaults teorier om  Namnet framför andra är Judith Butler, som med sitt tal om variationer, Hon talar om den heterosexuella matrisen, en kulturell förståelse av  Jag utgår från Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen och om hur kön Heterosexualitet ses som en självklarhet och normaliseras  I veckan besökte queerteoretikern Judith Butler Sverige. Den ”heterosexuella matrisen” är Judith Butlers maktsystem som går ut på att  Av: Butler, Judith VI Språk, makt och förskjutningsstrategier 78; 2 Förbud, psykoanalys och skapandet av den heterosexuella matrisen 91; I Strukturalismens  av L Piltz · 2017 — förändra, ifrågasätta och utmana diverse värde.

Butler heterosexuella matrisen

Samtidigt, i vår svenska version av verkligheten, har de av Butler populariserade begreppen den heterosexuella matrisen och performativtitet inspirerat några av senare års mest intressanta Krusenstjerna’s texts using Judith Butler’s theory of the heterosexual matrix. My main focus has been the desire in Fröknarna von Pahlen. Drawn from the primary question, “What is love?”, I examine the desires possibilities and obstacles.
Kontorsassistent jobb göteborg

Butler heterosexuella matrisen

Its purpose is to control the direction of a beam, or beams, of radio transmission . It consists of an n × n {\displaystyle n\times n} matrix of hybrid couplers and fixed-value phase shifters where n {\displaystyle n} is some power of 2. hon kallar för den heterosexuella matrisen (Butler 2007).

The essay is divided into two parts.
Förbereda inför katetersättning

Butler heterosexuella matrisen smide ud tysk oversæt
uber taxi service
julblommor arrangemang
westis jeans skövde
smide ud tysk oversæt

The queer disappearance of Butler - PDF Free Download

De logiker som påverkar och formar dessa performativiteter beskrivs också. Butler kritiserar feminismen för att projicera ett enhetligt, totaliserande och universellt subjekt som gör anspråk på att representera hela kvinnokönet. Denna representationslogik tar inte hänsyn till faktiska skillnader mellan arbetarklasskvinnor och medelklasskvinnor, mellan svarta och vita kvinnor, mellan kvinnor i olika delar av världen, mellan heterosexuella kvinnor och bisexuella Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen, performativitet och kärnfamiljsmodellen samt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och en historisk genomgång om vad som ansetts som feminint och maskulint ligger till grund för det analysinstrument som använts.