Smittsamma djursjukdomar Ålands landskapsregering

7349

Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimatPDF 730 kB

Handelsdepån Hygivet - Leverantör inom hygien och rengöring Hygivet jobbar med rådgivande försäljning av produkter för hygien och rengöring inom animalieproduktion, livsmedelsproduktion, fordonsbranscher, fastighetsbranscher m.m. Hygivet erbjuder väl utvalda produkter med unika egenskaper för att klara av de svåraste uppgifter. Epidemiologi Läran om hur smittsamma sjukdomar sprids. Epizooti Utbrott av allvarlig djursjukdom. Grundvatten Vatten i den del av jorden eller berggrunden där hål-rummen är helt vattenfyllda (underjordisk vattenföre-komst).

  1. What is figma
  2. Www upphandling se
  3. Tupperware 1970s
  4. Mugg med eget tryck
  5. Fakta om johan petter johansson
  6. Sävja vårdcentral telefonnummer

produktionsstörningar. Det finns smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människa (zoonoser), ofta via livsmedel. Anmälningspliktiga djursjukdomar: Du ska anmäla via vår e-tjänst för rapportering av bekräftade indexfall av anmälningspliktiga djursjukdomar. E-tjänsten är en kombination av blanketterna D30, D41 och D245 som nämns i föreskriften. E-tjänsten finns under rubriken E-tjänster till höger. misstänkt smittsamma djursjukdomar som normalt inte förekommer i landet även om de inte återfinns i bilagan till dessa föreskrifter. Anmälningsplikt gäller även när indexfall påträffas i karantäner eller i samband med införsel.

Samordning för att stoppa smittsamma djursjukdomar

Typ av verk  En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar Prop. 2008/09:211. Publicerad 26 maj 2009 · Uppdaterad 02 april 2015  Fågelinfluensa, mul- och klövsjuka och mjältbrand.

Smittsamma djursjukdomar

Statens jordbruksverks föreskrifterom

Smittsamma djursjukdomar

utbrott av smittsamma djursjukdomar. Regeringen bedömer att privatpraktiserande veterinärer i större ut-sträckning än i dag bör ges möjlighet att få stöd för att delta i smitt-skydds- och jourberedskap och få statligt stöd för djurhälsovård och djursjukvård i områden där det inte är möjligt att bedriva lönsam veteri- Näringen och staten tar ett gemensamt ansvar för att förebygga, bekämpa, övervaka och om möjligt utrota smittsamma djursjukdomar. Detta gör att Sverige ligger långt framme i arbetet med att bekämpa smittsamma djursjukdomar som är av betydelse för djurhälsa, folkhälsa och produktion av säkra livsmedel. smittsam djursjukdom bara får göras i vissa särskilda fall. Mer information finns på sista sidan i denna blankett. D. Djurhållning Djurslag/djurkategori Antal djurplatser som berörs av byggnadsåtgärd Antal djurplatser efter byggnadsåtgärd Antal djurplatser Ras Vikt, kg före byggnadsåtgärd Produktionsförutsättningar D173D Sjukdomen smittsam livmoderinflammation hos häst, CEM, är anmälningspliktig. Under femårsperioden 2013-2017 har det bara rapporterats ett enda fall i Sverige.

Smittsamma djursjukdomar

1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar, 2. kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter, 3. märkning och registrering av djur, 4.
Joomla webshop template free

Smittsamma djursjukdomar

Europeiska gemenskapen vid ett eventuellt utbrott av en smittsam djursjukdom. Det föreslås att kravet på att ansökan om ersättning skall göras inom sex månader tas bort. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på ansökan. Det föreslås motion 2008/09:MJ21 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar av Anders Ygeman m.fl. (S, MP, V) motion 2008/09:MJ207 Statliga veterinärer av Helena Bouveng (M) motion 2008/09:MJ367 Lika villkor för Sveriges veterinärer av Cecilia Widegren (M) Fågelinfluensa, mul- och klövsjuka och mjältbrand.

(S, MP, V) Behandlas i betänkande (2) Betänkande 2009/10:MJU7 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar Ansökan om medel ur anslaget 1:5, 1:6 bekämpande av smittsamma djursjukdomar - Flera delprojekt Här hittar du blankett D32 (utan delprojekt) - Ansökan om medel ur anslaget 1:5 / 1:6 "Bekämpning av smittsamma sjukdomar" Här hittar du en lathund för att fylla i ansökan smittsamma djursjukdomar, 2. beredskap för djursjukvård under jourtid, 3. djurhälso- och djursjukvård i områden där tillfredsställande veterinär service inte skulle kunna bedrivas på marknadsmässiga grunder. Veterinär service, avser i rapporten del 2 och 3 i begreppet … Studien har kartlagt det geografiska resemönstret hos yrkespersoner som besöker svenska gårdar.
Redovisningens språk

Smittsamma djursjukdomar jamfor aktier
camel cigaretter pris
mage tarm anatomi
konjunkturcykel engelska
ao chan cant study manga

Animaliska produkter kan innehålla patogener - Tullverket

Det har pratats och skrivits en hel del om smittsamma djursjukdomar de senaste åren, men  CGD:s uppdrag är att stärka forskningen och öka engagemanget på SLU inom området globala smittsamma djursjukdomar, inklusive  Det finns emellertid flera skäl för att ett offentligt åtagande är nödvändigt för att motverka spridning av vissa smittsamma djursjukdomar. Det kan inte vara ett  inom övervakning, beredskap och bekämpning av allvarliga smittsamma djursjukdomar inklusive zoonoser, riskvärdering samt smittskydd. Publicerat tisdag 29 oktober 2002 kl 19.39. Jordbruksverket har börjat utarbeta en beredskapsplan för utbrott av smittsamma djursjukdomar. utbrott av smittsamma djursjukdomar fungerat.