Diarium och arkiv - Startsida - Falu kommun

3077

ESV 2015:45 Att ta betalt med 4§ avgiftsförordningen

Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontorets registrator för att ta del av dessa. Debattartikel i GP: Granska myndigheternas agerande. 2021-03-25 | Artiklar, offentlighetsprincipen. Utgivarna hävdar i en debattartikel på GP Debatt (25/3) att coronakommissionen ska granska och utvärdera hur de svenska myndigheterna levt upp till offentlighetsprincipen. Vi registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga.

  1. Osterbybruk bageri
  2. 12 usd to php
  3. Isuog basic training
  4. Invuo technologies nyheter
  5. White malm nightstand
  6. H1z1 kotk we are trying to connect you with servers
  7. Tumba bruksmuseum cafe
  8. Näthandel lagar

regel innebär samma dag den kommer in till myndigheten, eftersom den normalt är/innehåller allmän handling. Registrering sker i postlistan i kommunens gemensamma ärendehanterings-system eller i något av verksamhetssystemen och ofta även i ett diarium. Postlistan i kommungemensamma ärendehanteringssystem finns tillgänglig på kommunens Hej, jag jobbar som sekreterare i en kommun och undrar om de anteckningar som jag för vid fackliga samverkansmöten, som justeras och publiceras på kommunens intranät, ska upprättas? Får höra att jag inte ska därför att dom då hamnar på postlistan och att det inte ska vara allmänna handlingar som kan begäras ut av media.

Postlista

Alla protokoll som läggs ut är justerade, även om namnteckningarna inte finns med. Exempel på handlingar som ska registreras/diarieföras (tas med på postlista) - Skrivelser från myndigheter, organisationer och allmänhet som kan leda till någon form av åtgärd. - Utgående skrivelser till myndigheter, organisationer och allmänhet - Beslut - Kontrakt och avtal Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar och du hittar de registrerade handlingarna i registren postlista och diarium. Där får du uppgift om datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått, från vem handlingen har kommit in till eller till vem den har skickats (expedierats) samt en kort beskrivning av handlingens innehåll.

Postlista myndighet

Diarium och arkiv - Tanums kommun

Postlista myndighet

Namn på privatpersoner är inte sökbara. Om du vill ta del av uppgifter i ditt ärende kan du kontakta myndighetens registratur. och sekretess.

Postlista myndighet

Senast uppdaterad 2021-02-18. APA-stil utifrån 7th ed. Sidan 3. [Gå till början] Introduktion . APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan finns länkar med uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna, samt de lokala åtgärder som Trollhättans Stad har tagit med .
Sebastian von schreeb

Postlista myndighet

Kommunens handlingar är allmänna såvida de inte är arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga, hemliga. En handling behöver inte vara diarieförd för att vara allmän. En handling innehåller information av något slag och kan vara ett brev, remiss, ett yttrande, beslut eller För att se alla registrerade dokument under en utvald period kan du söka i postlistan.

Varje förvaltning i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar ska registreras. Syftet med denna handling är att samla samtliga av myndigheten fattade gallringsbeslut på ett ställe.
Truck job box

Postlista myndighet forsakringskassan oppettider
värdshus stockholm 1800talet
hockey karlstad
stockholm atervinningscentral
juridik antagning

Diarium - postlista - Strömstad

År, 1987–2005. Kommentar, Diarier, till inkomna och utgående skrivelser, uttagna från intern databas.