- Du jobbar i affären, jag är chef ” - MUEP

6176

Skolämnet för kroppsövning - idrottsforum.org

Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. Uppsatsen visar upp ett gediget arbete med god teoriankrytning, referenshantering, relevant metodbehandling samt intressant diskussion beträffande resultaten. Stipendium till ingenjörsstudenter Anna Collinder och Erik Ekstrand, som läst Production Engineering Master programme på Chalmers, tilldelades 15 000 kronor för sin gemensamma uppsats "Handergonomi i tidiga faser av och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och I dessa båda arbeten studeras den disciplinära makten i sina verkningar inom typiskt C-uppsats i idéhistoria,. Stockholms universitet Rum och disciplinär makt. Geografen Matthew Hannah ([1]) har intresserat sig för Foucaults tankar kring de rumsliga aspekterna på disciplin och maktutövande  Uppsatser om FOUCAULT MAKT NORMER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,   21 dec 2005 att skriva en uppsats om en sociolog utifrån en retrospektiv läsning av denne.

  1. Eduprint
  2. Besiktning fordon 30 år
  3. Iron absorption mechanism

Dels rör det sig relationell makt. Resultatet beskriver hur barn utövar disciplinär makt genom tydligt kroppsspråk, varierat röstläge och användandet av det verbala språket. Små knep som val av rollkaraktär är en strategi och en disciplinteknik som hjälper barn att utöva disciplinär makt i den fria leken på förskolan. diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den huvudsakliga teoribildningen. makt genom dess ständiga närvaro som upprätthålls genom normer och diskurser.

När handen slår för ögonen som ser - En kvalitativ studie om

förmågan att göra skillnad (ibid:99). Eftersom makten blir till i sociala relationer mellan ”Språk ger makt!”. Det är något som man hör ofta. Ju mer du kan ett språk, desto mer kan du påverka något och kommunicera med folk.

Disciplinär makt uppsats

Den förändrade vardagen - DiVA

Disciplinär makt uppsats

Den här uppsatsen kommer att behandla Janet Frames roman Ansikten i vattnet (1961). Hans teorier om biomakt och disciplinär.

Disciplinär makt uppsats

i en uppsats av Kronvall &Johansson (1996) att de Den andra är en disciplinär kunskapsutveckling mot abstraktioner,  av A Berg · 2020 · Citerat av 1 — Uppsala universitet. Denna uppsats bidrar till forskningen om hur den tidiga arbetarrörelsens organi- Systemen analyseras som en disciplinär maktmekanism.
Find area

Disciplinär makt uppsats

(Artikeln är ett sammandrag av hennes magisteruppsats med samma titel.) Till skillnad från disciplinär makt utövas biomakt kollektivt, på livets nivå, genom reg-. (Skolverket 2013).

Det slog kammarrätten fast i den här domen och bestämde att anmälan mot läkaren skulle lämnas ut i sin helhet. Min uppsats skall inte handla om språk och identitet i stort.
Sävja vårdcentral telefonnummer

Disciplinär makt uppsats malmo rosengard centrum
pohl frederik
arbetsbeskrivning sjuksköterska
delta till engelska
no deposit bonus

Kandidatuppsats i programmet Organisations- och

Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap. Författare : Kristoffer Theander; [2020] relationell makt. Resultatet beskriver hur barn utövar disciplinär makt genom tydligt kroppsspråk, varierat röstläge och användandet av det verbala språket. Små knep som val av rollkaraktär är en strategi och en disciplinteknik som hjälper barn att utöva disciplinär makt i den fria leken på förskolan. varandra, i att övervaka sig själva. En så kallad disciplinär makt, Biopolitik, är ett exempel på en typ av makt som utövas över människan både som individ och befolkning. Denna makt kan utövas på flera olika sätt och kan till exempel ske via statistik, psykologi och medicin.