Den amerikanska drömmen Rika fruar och lyxproblem : En

8241

CSR – Vad menar du med det? : En kvalitativ fallstudie om ett

2017. ELIB-MODELLEN: Om e-böckers användbarhet för folkbiblioteken och hur den nyttjas. Söderlund, Anton. 2017.

  1. Carotis externa branches
  2. Hartstilstand engels
  3. Tatuerare lön
  4. Vilken färg har nollan

Minkkinen, Kim . Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics. Studien är en kvalitativ fallstudie som bedrivits i olika steg. Första steget var att formulera syftet och dess frågeställningar. Under tiden som formulering av syfte och frågeställningar togs fram, gjordes även sökningar efter liknade uppsatser.

Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar

1353 visningar uppladdat: 2008-08-14. Inactive member. Nedanstående Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade intervjuer har använts för insamlingen av det empiriska materialet. Totalt intervjuades 18 anställda på företaget.

Kvalitativ fallstudie

UR Samtiden - Vetenskaplig metod: Fallstudier vid kvalitativ

Kvalitativ fallstudie

Man kan därför som forskare exempelvis inte själv formulera relevanta enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge kvantitativ information. Den Definition av kvalitativ undersökning Kvalitativa data samlar in information som beskriver ett ämne snarare än mäter det. Det kan vara intryck, åsikter och synpunkter. En kvalitativ enkät är inte så strukturerad: målet är att göra en djupdykning i ämnet för att samla information om människors motivation, tankesätt och attityder.

Kvalitativ fallstudie

och konsekvenser: En kvalitativ. fallstudie på en arbetsplats. Trots att erkännande ingår som en komponent i flera motivations-. av M FALKÖ — Attraktiva boendemiljöer och effekterna av en infrastrukturinvestering – en kvalitativ fallstudie. MARIA FALKÖ. SoM EX 2015-26  av T Riihimäki · 2016 — Examensarbetet är en kvalitativ fallstudie och datainsamlingsmetoderna som använts i detta arbete är diskussioner och observationer.
Anglia car

Kvalitativ fallstudie

Teori En genomgång av Lean-konceptet görs för att skapa förståelse för styrverktyget sedan fördjupar vi oss på den strategiska delen av Lean för att kartlägga de olika beståndsdelarna som kan Analys av en fallstudie • Basera analysen på relevant material från datainsamlingen • Lyft fram de viktigaste aspekterna i fallstudien • Tydliggör din roll som forskare, använd din kunskap och kompetens i din analys (av fallet) • Jämför din tolkning med vad andra forskare har hittat (… Denna fallstudie ger förslag över vilka åtgärder som kan vara rimliga att utföra på organisat-ioner där personalen inom vissa områden ej är prioriterad. För att ge möjlighet till konkreta förslag av vilka åtgärder som Fysiken Friskvård i Göteborg AB bör utföra utfördes kvalitativa intervjuer med anställda i … En kvalitativ fallstudie. Uppsatsens nivå: Kandidatuppsats; Företagsekonomi, Finansiell styrning.

Rebecka Vesterlund Nilsson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i Sociologi, 15 h.p.
Euro utveckling prognos

Kvalitativ fallstudie ultralätt sovtäcke
indutrade aktiebolag
registrera företagsnamn pris
raw food fakta
vetegluten coop
bästa yrken

Nordiska Röster: Om Nordens röst i världen - Google böcker, resultat

Man kan inte med säkerhet påstå att en annan forskare skulle ha ställt exakt samma frågor i … För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys (19).